Poważne zachorowanie

Termin stosowany w ubezpieczeniach na życie odnoszący się do jednego z ryzyk dodatkowych. Poważne zachorowanie określa kilka lub nawet kilkadziesiąt różnych schorzeń, a dokładna lista jest zależna od danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Poważne zachorowanie najczęściej dotyczy różnego rodzaju nowotworów złośliwych, udaru mózgu, zawału serca, ciężkich i rozległych poparzeń, niewydolności nerek, utraty wzroku lub słuchu. Choroba powinna być po raz pierwszy zdiagnozowana w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, co pozwala ubiegać się o wypłatę środków z polisy na pokrycie kosztów leczenia lub rekompensatę utraty części dochodów z powodu przerwy w pracy spowodowanej niedyspozycją zdrowotną.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt