Poważne zachorowanie

Termin stosowany w ubezpieczeniach na życie odnoszący się do jednego z ryzyk dodatkowych. Poważne zachorowanie określa kilka lub nawet kilkadziesiąt różnych schorzeń, a dokładna lista jest zależna od danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Poważne zachorowanie najczęściej dotyczy różnego rodzaju nowotworów złośliwych, udaru mózgu, zawału serca, ciężkich i rozległych poparzeń, niewydolności nerek, utraty wzroku lub słuchu. Choroba powinna być po raz pierwszy zdiagnozowana w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, co pozwala ubiegać się o wypłatę środków z polisy na pokrycie kosztów leczenia lub rekompensatę utraty części dochodów z powodu przerwy w pracy spowodowanej niedyspozycją zdrowotną.

Scroll to Top