Porozumienie wielostronne

Zostało zawarte w ramach systemu Zielonej Karty, a na jego mocy pojazdy zarejestrowane w państwach, które poprzez swoje biura narodowe stały się sygnatariuszami porozumienia, mogą brać udział w ruchu drogowym bez konieczności wyrabiania i posiadania Zielonej Karty przez ich posiadaczy. Z ramienia Polski sygnowało porozumienie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki porozumieniu wielostronnym kierowcy mogą jeździć pojazdami zarejestrowanymi w Polsce po krajach należących do porozumienia wyłącznie posiadając polisę OC. Do porozumienia należą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Szwajcaria, Serbia, Norwegia, Islandia, Czarnogóra i Andora.

Scroll to Top