Pomieszczenie przynależne

Termin stosowany w ubezpieczeniach nieruchomości oznaczający osobną przestrzeń zamkniętą niepołączoną z częścią mieszkalną. W przypadku mieszkania ubezpieczonego przez pomieszczenie przynależne rozumie się pomieszczenie osobne, zamknięte znajdujące się w tym samym budynku wielorodzinnym co mieszkanie i użytkowane przez ubezpieczonego. Przykładami są strych, komórka lokatorska, piwnica, garaż. Dla ubezpieczenia domu pomieszczenie przynależne definiowane jest jako zamknięta przestrzeń niepołączona z częścią mieszkalną budynku. W pomieszczeniach przynależnych przechowuje się także cenne mienie, np. rowery, pojazdy, a w razie kradzieży są one objęte ubezpieczeniem.

Scroll to Top