Polisa posagowa

Rodzaj ubezpieczenia na życie, w którym osobą uposażoną ustanawia się osobę niepełnoletnią. Polisa posagowa ma charakter ochronny i oszczędnościowy. Umowa ubezpieczenia na życie zawierana jest na 5 lub 10 lat, czasem na dłuższy okres, a tym czasie kupujący ubezpieczenie, zwany fundatorem, wpłaca cyklicznie ustaloną składkę (co rok, pół roku, kwartał lub miesiąc), w ten sposób kumulując na polisie pokaźne środki. Do wypłaty zgromadzonej sumy dochodzi w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub w późniejszym terminie, ale najpóźniej, gdy uposażony skończy 25 lat. Kwota zgromadzona w ramach polisy jest także wypłacona w przypadku śmierci rodzica, nawet jeśli uposażony nie osiągnął jeszcze pełnoletności.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt