OWCA

Skrót od “Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne”. To osoba fizyczna, które nie jest agentem ubezpieczeniowym, jednak ma prawo zawierać i podpisywać umowy na polisy różnego rodzaju, o ile współpracuje z agentem ubezpieczeniowym. OWCA pozyskuje nowych klientów, utrzymuje kontakty biznesowe z dotychczasowymi, wykonuje czynności przygotowawcze przed podpisaniem umowy o polisę, zarządza umowami oraz organizuje i nadzoruje inne czynności agencyjne. Przed uzyskaniem statusu OWCA kandydat musi przejść szkolenie w zakładzie lub towarzystwie ubezpieczeń, a następnie zdać egzamin państwowy, otrzymać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności agencyjnych i podpisać umowę agencyjną.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt