Okres odpowiedzialności

Okres wpisany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i określony w umowie o zawarciu ubezpieczenia, w czasie którego zakład ubezpieczeń musi spełnić określone świadczenia na rzecz ubezpieczonego, jeśli zaistnieją wskazane w umowie zdarzenia zobowiązujące do tego ubezpieczyciela. Okres odpowiedzialności ubezpieczyciela zazwyczaj liczony jest od następnego dnia po zawarciu umowy lub opłaceniu całej składki polisy lub jej pierwszej raty, o ile w umowie nie stoi inaczej. Okres odpowiedzialności upływa wraz z wygaśnięciem umowy ubezpieczenia lub wcześniej, w razie odstąpienia od umowy lub zaistnienia okoliczności wymienionych w OWU skutkujących wcześniejszym rozwiązaniem umowy.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt