Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Przepisy prawne odnoszące się do danego ubezpieczenia lub wszystkich ubezpieczeń określonego rodzaju lub z konkretnego działu. Przedstawione w formie dokumentu zawierają przedmiot i zakres ubezpieczenia, prawa i obowiązki ubezpieczonego oraz ubezpieczyciela, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, w tym zakres terytorialny, sposób ustalania wysokości szkody, wysokości i zasady wypłaty odszkodowań lub świadczeń, wyłączenia odpowiedzialności, definicje pojęć ubezpieczeniowych i wszelkie inne informacje o ubezpieczeniu. OWU powinny być jasne i zrozumiałe dla ubezpieczonego, który potwierdza zapoznanie się z dokumentem. Zapisy w OWU muszą być zgodne z normami prawnymi, szczególnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt