Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych

Jedno z ubezpieczeń obowiązkowych, regulowane Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.Polisa OC pokrywa koszty (zapewnia rekompensatę) z tytułu poniesionych szkód osobom trzecim, czyli zabezpiecza sprawcę zdarzenia przed konsekwencjami finansowymi wypadku i chroni jego majątek. Konsekwencją braku takiej polisy są kary finansowe dla właścicieli pojazdów nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość kary będzie uzależniona od okresu, przez który pojazd nie był ubezpieczony.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt