Ochrona prawna

Zabezpieczenie przed ryzykiem poniesienia kosztów związanych ze sporami prawnymi, postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi. Zakres polisy obejmuje wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium Polski i rozstrzygane przed polskimi sądami.W razie wystąpienia zdarzenia wymagającego pomocy prawnej, ubezpieczyciel opłaca wszystkie honoraria i koszty sprawy sądowej, które były niezbędne do ochrony interesów osoby poszkodowanej. W niektórych sytuacjach może też samodzielnie reprezentować poszkodowanego, np. w sporach o odebranie prawa jazdy. Ochrona prawna nie dotyczy m.in. działań umyślnych i sytuacji, w których osoba ubezpieczona złamała prawo.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt