OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym funkcjonuje w sytuacjach, w których z powodu działań ubezpieczonego mają miejsce zdarzenia, w wyniku których dochodzi do poniesienia szkody przez osoby trzecie.
Z tego rodzaju polisy korzysta się najczęściej w związku z uszkodzeniem mienia, np. w przypadku zalania mieszkania, wybicia szyby przez dziecko, szkód wyrządzonych przez zwierzęta, lub w wyniku wypadków powodujących uszczerbek na zdrowiu, np. potrącenia kogoś w czasie jazdy rowerem.

Scroll to Top