OC – odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie zapewniające wypłatę odszkodowania osobom trzecim, które poniosły szkodę w wyniku zdarzenia będącego wynikiem działań (czyli z winy) ubezpieczonego. Ubezpieczenia OC występują w różnych formach:

  • OC zawodowe,
  • w życiu prywatnym,
  • komunikacyjne,
  • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego dla właścicieli pojazdów mechanicznych OC jest obowiązkowe. Reguluje to ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt