OC graniczne

OC graniczne to rodzaj czasowego ubezpieczenia obowiązkowego dla osób, które poruszają się po terenie Polski pojazdem zarejestrowanym poza granicami Unii Europejskiej i nie posiadają Zielonej Karty. Polisę można wykupić na granicy państwa, w którym wymaga się jej posiadania. Polisa obowiązuje przez 30 dni, potem można ją przedłużyć na czas nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
OC graniczne działa jak zwykłe OC – jeśli kierowca jest sprawcą zdarzenia drogowego (kolizji lub wypadku), polisa chroni go przed jego skutkami finansowymi.

Scroll to Top
Przewiń do góry