Obowiązkowe ubezpieczenia

Rodzaj ubezpieczeń, które muszą być zawarte, ponieważ taki obowiązek nałożyła na wskazane podmioty ustawa lub wymaga tego ratyfikowana przez Polskę umowa międzynarodowa. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r., wymienia trzy rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń powszechnych:

  • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (obowiązek powstaje najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu),
  • ubezpieczenie OC rolników,
  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (obowiązkowe od dnia pokrycia budynku dachem).

Ustawa określa również sposób wypowiedzenia umowy, zwrot składki za niewykorzystany okres, a także wysokość sum gwarancyjnych.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt