Obiekt małej architektury

Obiekty budowlane objęte ubezpieczeniem, którymi można zagospodarować teren działki bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, jak np. ogrodzenie, chodniki, tarasy, altany itd. Podlegają ubezpieczeniom majątkowym od dewastacji lub zdarzeń losowych.
Prawo budowlane dzieli małą architekturę na 3 główne kategorie:

  • obiekty użytkowe: rekreacyjne, np. huśtawki, piaskownice, drabinki, ławki lub służące utrzymaniu porządku, np. trzepaki, śmietniki,wiaty;
  • drobna architektura ogrodowa, np. fontanny, posągi, baseny;
  • oraz obiekty kultu religijnego, np. krzyże, kapliczki, figury.
    OWU.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt