Nieszczęśliwy wypadek (NW)

Sytuacja, w której wskutek nagłego zdarzenia losowego (niezależnego od woli poszkodowanego), dana osoba doznała uszczerbku na zdrowiu skutkującego kalectwem, hospitalizacją, bądź śmiercią. Jeżeli osoba ta miała w tym czasie wykupioną polisę likwidującą następstwa nieszczęśliwego wypadku, może otrzymać niezbędne do leczenia i rehabilitacji odszkodowanie o uzgodnionej wysokości.Tym samym ma zapewnione dogodne warunki do odzyskania utraconego zdrowia. Co ważne, nieszczęśliwym wypadkiem określamy sytuacje niezależne od ubezpieczonego, czyli wywołane przyczynami zewnętrznymi.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt