Nieszczęśliwy wypadek (NW)

Sytuacja, w której wskutek nagłego zdarzenia losowego (niezależnego od woli poszkodowanego), dana osoba doznała uszczerbku na zdrowiu skutkującego kalectwem, hospitalizacją, bądź śmiercią. Jeżeli osoba ta miała w tym czasie wykupioną polisę likwidującą następstwa nieszczęśliwego wypadku, może otrzymać niezbędne do leczenia i rehabilitacji odszkodowanie o uzgodnionej wysokości.
Tym samym ma zapewnione dogodne warunki do odzyskania utraconego zdrowia. Co ważne, nieszczęśliwym wypadkiem określamy sytuacje niezależne od ubezpieczonego, czyli wywołane przyczynami zewnętrznymi.

Scroll to Top