Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Dodatkowe ubezpieczenie osobowe od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest dobrowolne i funkcjonuje w nomenklaturze ubezpieczeniowej pod skrótem NNW. Wypłacane, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku osoba poszkodowana chce pozyskać fundusze mające ułatwić jej odzyskanie zdrowia psychicznego i fizycznego, czyli likwidację tak zwanych następstw.NNW obowiązuje także w razie śmierci (wtedy przysługuje np. najbliższej rodzinie) i trwałych zaburzeń psychoruchowych. W tych dwóch przypadkach wypłacane jest zazwyczaj 100% świadczenia. Za inne urazy, np. uszkodzenia ciała, odszkodowanie będzie niższe. Zwykle firmy ubezpieczeniowe posiadają pewne wyłączenia od NNW, które można znaleźć w OWU.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt