NNW Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Dodatkowe ubezpieczenie osobowe od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest dobrowolne i funkcjonuje w nomenklaturze ubezpieczeniowej pod skrótem NNW. Wypłacane, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku osoba poszkodowana chce pozyskać fundusze mające ułatwić jej odzyskanie zdrowia psychicznego i fizycznego, czyli likwidację tak zwanych następstw.
NNW obowiązuje także w razie śmierci (wtedy przysługuje np. najbliższej rodzinie) i trwałych zaburzeń psychoruchowych. W tych dwóch przypadkach wypłacane jest zazwyczaj 100% świadczenia. Za inne urazy, np. uszkodzenia ciała, odszkodowanie będzie niższe. Zwykle firmy ubezpieczeniowe posiadają pewne wyłączenia od NNW, które można znaleźć w OWU.

Scroll to Top
Przewiń do góry