Niedoubezpieczenie

Sytuacja, w której mienie zostaje ubezpieczone na sumę niższą niż wynosi jego faktyczna wartość. Zaniżenie sumy ubezpieczenia przynosi konsekwencje w postaci wypłaty proporcjonalnie niższego odszkodowania. Gdy zdarzy się szkoda całkowita, jest to dla ubezpieczonego szczególnie niekorzystne rozwiązanie. Wówczas nie może liczyć na wypłatę pełnego odszkodowania, lecz jedynie od stosunku sumy ubezpieczenia przyjętej za podstawę w momencie opłacania składki.

Scroll to Top