Nadzór ubezpieczeniowy

Termin określający instytucje specjalizujące się w nadzorze rynku ubezpieczeniowego. W Polsce funkcję tę pełni Komisja Nadzoru Finansowego. Zajmuje się kontrolą działalności zarówno firm, jak i pośredników umożliwiających zakup polis oraz zakładów reasekuracji.
Jej głównym zadaniem jest ochrona interesów osób ubezpieczających i ubezpieczonych w danych towarzystwach oraz wszystkich innych, które zostały wymienione w podpisanej umowie, w tym uposażonych czy uprawnionych z jej tytułu.

Scroll to Top