Nadubezpieczenie

Sytuacja, w której wartość mienia objętego ochroną jest niższa niż suma ubezpieczenia. W takim przypadku wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania nie zostanie zwiększona do tej zadeklarowanej przez ubezpieczającego. Kwota otrzymana przez poszkodowanego będzie więc równa faktycznej wartości danego mienia.Oznacza to, że wystąpienie szkody pojazdu wartego 50 tysięcy, ubezpieczonego na kwotę dwukrotnie wyższą, spowoduje wypłacenie jego realnej wartości – czyli 50, a nie 100 tysięcy.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt