Mury

Terminu mury używa się do określenia części mienia zawartej w podstawowym zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Najczęściej będą to mieszkania, domy lub budowle, które nie zostały jeszcze ukończone.
We wspomniany zakres ochrony wchodzą między innymi zdarzenia losowe, w tym pożary, zalanie czy zniszczenia spowodowane uderzeniem pojazdu. Dokładna lista znajduje się w OWU – dokumencie wręczanym w momencie podpisania umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Scroll to Top