Mury

Terminu mury używa się do określenia części mienia zawartej w podstawowym zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Najczęściej będą to mieszkania, domy lub budowle, które nie zostały jeszcze ukończone.We wspomniany zakres ochrony wchodzą między innymi zdarzenia losowe, w tym pożary, zalanie czy zniszczenia spowodowane uderzeniem pojazdu. Dokładna lista znajduje się w OWU – dokumencie wręczanym w momencie podpisania umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt