Multiagent

Agent ubezpieczeniowy, który współpracuje z przynajmniej dwoma różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Polskie przepisy umożliwiają bycie multiagentem zarówno osobom fizycznym, jak i większym sieciom o statusie spółki kapitałowej.
Osoby lub firmy, które są związane umową z więcej niż jednym towarzystwem ubezpieczeniowym, muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to niezbędne w razie wyrządzenia ewentualnej szkody przez multiagenta, ponieważ samodzielnie odpowiada on za swoje czyny.

Scroll to Top