Metoda serwisowa

Metoda serwisowa, obok kosztorysowej, stanowi jeden z najczęściej stosowanych sposobów rozliczenia szkody. W jej przypadku naprawa uszkodzonego pojazdu odbywa się na koszt ubezpieczyciela, po wcześniejszym odstawieniu go przez poszkodowanego do wskazanego warsztatu (zazwyczaj autoryzowanego przez daną firmę ubezpieczeniową).
Po zakończeniu prac serwisowych i naprawczych auto wraca z powrotem do właściciela. Nie bierze on bezpośredniego udziału w tym procesie. Uregulowanie należności za usunięcie szkody zachodzi pomiędzy firmą ubezpieczeniową a warsztatem. Podstawą przebiegu metody serwisowej są procedury zawarte w systemie Eurotax lub Audatex.

Scroll to Top