Likwidacja szkody

Działania firmy ubezpieczeniowej na rzecz ustalenia przyczyn szkody i wskazania odpowiedzialności za jej wystąpienie. Celem tych czynności jest określenie wysokości należnego odszkodowania oraz ocena skali zdarzenia. Proces likwidacyjny rozpoczyna się w chwili poinformowania zakładu ubezpieczeń o wystąpieniu szkody i toczy się aż do całkowitego zamknięcia sprawy wypłatą/odmową odszkodowania lub likwidacją następstw.
Podjęte czynności polegają m.in. na wyjaśnieniu przebiegu wypadku, ustaleniu jego przyczyn, rozmiarów i wyznaczeniu należnej kwoty odszkodowania. W ramach likwidacji szkody, ubezpieczyciel prawie zawsze korzysta z pomocy rzeczoznawcy.

Scroll to Top