Leczenie szpitalne

Dodatkowe ryzyko, które można zawrzeć w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego lub polisy na życie. Pojęcie leczenia szpitalnego obejmuje zarówno konkretne choroby, jak i pomoc medyczną w następstwie nieszczęśliwych wypadków, uwzględnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Ubezpieczony ma prawo ubiegać się o odszkodowanie naliczane w formie dziennego świadczenia szpitalnego oraz, w razie wystąpienia objętego ochroną schorzenia, o dodatkową rekompensatę z tytułu poważnego zachorowania. Otrzymane środki może przeznaczyć np. na lekarstwa lub zabiegi rehabilitacyjne.

Scroll to Top
Przewiń do góry