Leczenie szpitalne

Dodatkowe ryzyko, które można zawrzeć w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego lub polisy na życie. Pojęcie leczenia szpitalnego obejmuje zarówno konkretne choroby, jak i pomoc medyczną w następstwie nieszczęśliwych wypadków, uwzględnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.Ubezpieczony ma prawo ubiegać się o odszkodowanie naliczane w formie dziennego świadczenia szpitalnego oraz, w razie wystąpienia objętego ochroną schorzenia, o dodatkową rekompensatę z tytułu poważnego zachorowania. Otrzymane środki może przeznaczyć np. na lekarstwa lub zabiegi rehabilitacyjne.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt