Kradzież z włamaniem

W branży ubezpieczeń nieruchomości, kradzież z włamaniem to przywłaszczenie lub usiłowanie przywłaszczenia mienia z użyciem siły lub narzędzi. Przykładem takich działań, stanowiących podstawę do otrzymania świadczenia z polisy, może być fizyczne ominięcie i/lub zniszczenie zabezpieczeń, otwarcie zamków nieoryginalnym kluczem, a także otwarcie okna, czy wejście przez właz wymagający otwarcia drzwi.
Poszkodowany powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt organom ścigania i swojemu ubezpieczycielowi, który – w przypadku posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej – może przystąpić do likwidacji szkody i następnie wypłacić należne odszkodowanie.

Scroll to Top