Kradzież z włamaniem

W branży ubezpieczeń nieruchomości, kradzież z włamaniem to przywłaszczenie lub usiłowanie przywłaszczenia mienia z użyciem siły lub narzędzi. Przykładem takich działań, stanowiących podstawę do otrzymania świadczenia z polisy, może być fizyczne ominięcie i/lub zniszczenie zabezpieczeń, otwarcie zamków nieoryginalnym kluczem, a także otwarcie okna, czy wejście przez właz wymagający otwarcia drzwi.Poszkodowany powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt organom ścigania i swojemu ubezpieczycielowi, który – w przypadku posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej – może przystąpić do likwidacji szkody i następnie wypłacić należne odszkodowanie.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt