Kradzież pojazdu

Kradzież pojazdu (przywłaszczenie mienia) to sytuacja, w której nieautoryzowana osoba wchodzi w jego posiadanie bez zgody właściciela. W razie braku dobrowolnego ubezpieczenia Autocasco i przy jednoczesnej niemożności wykrycia sprawcy przez policję, okradzionej osobie nie przysługuje żadna rekompensata.
Jednak jeżeli właściciel opłacał polisę AC, ubezpieczyciel wypłaci wcześniej uzgodnioną kwotę, odzwierciedlającą wartość skradzionego pojazdu. Ze względu na problematykę tego zdarzenia, warto natychmiast skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem celem uzyskania informacji o następnych krokach. Należy jednak pamiętać, że w przypadku udowodnienia np. rażącego niedbalstwa, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy auto-casco.

Scroll to Top