Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Redukcja sumy ubezpieczenia, czyli obniżenie jej wartości po wystąpieniu zdarzenia i wypłacie rekompensaty poszkodowanemu. Suma ubezpieczeniowa zostaje w takich przypadkach zredukowana o kwotę wypłaconego odszkodowania.Konsumpcja dotyczy najczęściej ubezpieczeń komunikacyjnych AC (Autocasco). Ma duże znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy w ciągu jednego roku wystapi kilka zdarzeń wymagających redukcji. Wówczas pozostała wartość ubezpieczenia może być zbyt niska, aby pokryć kolejną szkodę. Gdy wypłacone odszkodowanie jest równe sumie ubezpieczenia, następuje rozwiązanie umowy. Wyjątkiem są tylko te przypadki, w których przyjęto inne warunki polisy.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt