Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Redukcja sumy ubezpieczenia, czyli obniżenie jej wartości po wystąpieniu zdarzenia i wypłacie rekompensaty poszkodowanemu. Suma ubezpieczeniowa zostaje w takich przypadkach zredukowana o kwotę wypłaconego odszkodowania.
Konsumpcja dotyczy najczęściej ubezpieczeń komunikacyjnych AC (Autocasco). Ma duże znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy w ciągu jednego roku wystapi kilka zdarzeń wymagających redukcji. Wówczas pozostała wartość ubezpieczenia może być zbyt niska, aby pokryć kolejną szkodę. Gdy wypłacone odszkodowanie jest równe sumie ubezpieczenia, następuje rozwiązanie umowy. Wyjątkiem są tylko te przypadki, w których przyjęto inne warunki polisy.

Scroll to Top
Przewiń do góry