Kompensacja szkody

Pojęcie związane z ubezpieczeniem nieruchomości. Kompensacja to odszkodowanie wyrównujące straty finansowe poniesione na skutek określonych w umowie zdarzeń losowych. Wśród nich wymienia się m.in. pożar, huragan, upadek drzewa czy włamanie.
Zgodnie z charakterem takiej polisy, wypłacone środki finansowe nie mogą przekroczyć wartości rynkowej rekompensowanego mienia przez zdarzeniem. Uniemożliwia to uzyskanie odszkodowania z tego samego powodu u kilku ubezpieczycieli jednocześnie. Kompensacja dzieli się na faktyczną i ogólną, z czego pierwsza obejmuje realne wydatki za straty materialne, a ogólna dotyczy wyrównania strat moralnych – bólu lub cierpienia.

Scroll to Top
Przewiń do góry