Kompensacja szkody

Pojęcie związane z ubezpieczeniem nieruchomości. Kompensacja to odszkodowanie wyrównujące straty finansowe poniesione na skutek określonych w umowie zdarzeń losowych. Wśród nich wymienia się m.in. pożar, huragan, upadek drzewa czy włamanie.Zgodnie z charakterem takiej polisy, wypłacone środki finansowe nie mogą przekroczyć wartości rynkowej rekompensowanego mienia przez zdarzeniem. Uniemożliwia to uzyskanie odszkodowania z tego samego powodu u kilku ubezpieczycieli jednocześnie. Kompensacja dzieli się na faktyczną i ogólną, z czego pierwsza obejmuje realne wydatki za straty materialne, a ogólna dotyczy wyrównania strat moralnych – bólu lub cierpienia.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt