KNF

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to centralny organ administracji rządowej. Jej zadaniem jest nadzorowanie rynku finansowego w Polsce. KNF kontroluje procesy zachodzące w sektorze bankowym, a także na rynku kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Monitoruje m.in. działania instytucji i biur usług płatniczych oraz placówek zajmujących się pieniędzmi elektronicznymi.
KNF została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. W jej skład wchodzą: przewodniczący, zastępcy i członkowie powoływani przez Prezesa Rady Ministrów, który sprawuje kontrolę nad Komisją.

Scroll to Top
Przewiń do góry