KNF

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to centralny organ administracji rządowej. Jej zadaniem jest nadzorowanie rynku finansowego w Polsce. KNF kontroluje procesy zachodzące w sektorze bankowym, a także na rynku kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Monitoruje m.in. działania instytucji i biur usług płatniczych oraz placówek zajmujących się pieniędzmi elektronicznymi.KNF została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. W jej skład wchodzą: przewodniczący, zastępcy i członkowie powoływani przez Prezesa Rady Ministrów, który sprawuje kontrolę nad Komisją.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt