Klauzula ubezpieczeniowa

Zastrzeżenie (zapis) w umowie polisy, polegające na ograniczeniu lub rozszerzeniu zakresu ochrony. Klauzula może wymagać pewnych działań, lub ich zakazywać. Jeśli ubezpieczony nie będzie przestrzegać tych postanowień, ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę.
Jednym z najważniejszych punktów klauzuli ubezpieczeniowej są wyłączenia od odpowiedzialności. Wymienia się w nich wyjątkowe sytuacje, w których firma nie odpowiada za likwidację szkód, a ubezpieczonemu nie przysługuje rekompensata. Należy zwracać na to szczególną uwagę, aby w przyszłości wiedzieć, kiedy można ubiegać się o wypłatę odszkodowania.

Scroll to Top
Przewiń do góry