Karencja

Termin karencja oznacza, że możliwość wypłacenia odszkodowania nie wchodzi w życie w momencie podpisania umowy ubezpieczenia, lecz dopiero po upływie określonego w niej czasu. W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym okres karencji może mieć różną, indywidualnie ustalaną długość. Będzie to zależne również od rodzaju ubezpieczenia (zdrowotne, majątkowe, turystyczne na życie, itd.).Celem karencji jest zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom odszkodowań przez nieuczciwych klientów, zgłaszających zaistnienie zdarzeń, które miały miejsce już przed zawarciem umowy.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt