Karencja

Termin karencja oznacza, że możliwość wypłacenia odszkodowania nie wchodzi w życie w momencie podpisania umowy ubezpieczenia, lecz dopiero po upływie określonego w niej czasu. W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym okres karencji może mieć różną, indywidualnie ustalaną długość. Będzie to zależne również od rodzaju ubezpieczenia (zdrowotne, majątkowe, turystyczne na życie, itd.).
Celem karencji jest zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom odszkodowań przez nieuczciwych klientów, zgłaszających zaistnienie zdarzeń, które miały miejsce już przed zawarciem umowy.

Scroll to Top