Instalacja

Instalacja w ubezpieczeniach odnosi się do umiejscowienia przewodów wodno-kanalizacyjnych. Ma to znaczenie zwłaszcza w budownictwie wielorodzinnym. W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, ich lokalizacja będzie miała wpływ na ustalenie odpowiedzialności finansowej za stan techniczny instalacji i ustalenie sprawcy szkody.
Za instalacje pionowe (umieszczone w ścianach) najczęściej odpowiada wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa. Jeżeli natomiast przyczyną zdarzenia były przewody umieszczone w podłodze (instalacje poziome), za ich awarię odpowiada zazwyczaj właściciel mieszkania (wyjątkiem jest np. sytuacja, w której posiada on polisę uwzględniającą zaistniałe zdarzenie).

Scroll to Top
Przewiń do góry