Indeksacja składki

Coroczne podwyższenie kwoty składki i sumy ubezpieczenia w celu zachowania jego wartości. Składka jest zwiększana o wskaźnik inflacji, ustalany przez Główny Urząd Statystyczny. Dzięki zastosowaniu indeksacji, wartość odszkodowania nawet po 20-30 latach będzie porównywalna z tym, które ustalono przy podpisywaniu umowy.
Zazwyczaj tuż przed rocznicą zawarcia umowy, firma ubezpieczeniowa proponuje podniesienie składki o określony wskaźnik. Można zrezygnować z indeksacji, ale wówczas należy się liczyć ze spadkiem realnej wartości sumy ubezpieczenia.

Scroll to Top