Indeksacja składki

Coroczne podwyższenie kwoty składki i sumy ubezpieczenia w celu zachowania jego wartości. Składka jest zwiększana o wskaźnik inflacji, ustalany przez Główny Urząd Statystyczny. Dzięki zastosowaniu indeksacji, wartość odszkodowania nawet po 20-30 latach będzie porównywalna z tym, które ustalono przy podpisywaniu umowy.Zazwyczaj tuż przed rocznicą zawarcia umowy, firma ubezpieczeniowa proponuje podniesienie składki o określony wskaźnik. Można zrezygnować z indeksacji, ale wówczas należy się liczyć ze spadkiem realnej wartości sumy ubezpieczenia.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt