Fraud ubezpieczeniowy

Rodzaj oszustwa ubezpieczeniowego, polegającego na świadomym działaniu na szkodę ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich poziomów transakcji ubezpieczeniowej. Takie przestępstwo może wynikać np. z podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu umowy, aby uzyskać składki w niższej wysokości, a także ze zgłaszania szkód, które nie miały miejsca. Fraud to również celowe uszkodzenie mienia w celu otrzymania odszkodowania.
Udowodnienie podania nieprawdziwych danych i innych naruszeń, może skutkować rozwiązaniem umowy przez ubezpieczyciela, odmową wypłaty odszkodowania, albo zgłoszeniem sprawy do sądu.

Scroll to Top
Przewiń do góry