Fraud ubezpieczeniowy

Rodzaj oszustwa ubezpieczeniowego, polegającego na świadomym działaniu na szkodę ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich poziomów transakcji ubezpieczeniowej. Takie przestępstwo może wynikać np. z podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu umowy, aby uzyskać składki w niższej wysokości, a także ze zgłaszania szkód, które nie miały miejsca. Fraud to również celowe uszkodzenie mienia w celu otrzymania odszkodowania.Udowodnienie podania nieprawdziwych danych i innych naruszeń, może skutkować rozwiązaniem umowy przez ubezpieczyciela, odmową wypłaty odszkodowania, albo zgłoszeniem sprawy do sądu.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt