Franszyza redukcyjna

Udział własny poszkodowanego w likwidacji szkody, wyrażony kwotowo lub procentowo. Jest to część, którą będzie zobowiązany pokryć we własnym zakresie, podczas gdy pozostałą sumę pokrywa firma ubezpieczeniowa.

W umowie ubezpieczenia może pojawić się nie tylko określenie “franszyza”, lecz również zapis typu: “ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekroczy…”. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują dodatkowe zniżki w zamian za zgodę na zastosowanie takiej formy udziału własnego, a inne stosują wyższe składki zamiast wprowadzania franszyzy.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt