Franszyza redukcyjna

Udział własny poszkodowanego w likwidacji szkody, wyrażony kwotowo lub procentowo. Jest to część, którą będzie zobowiązany pokryć we własnym zakresie, podczas gdy pozostałą sumę pokrywa firma ubezpieczeniowa.

W umowie ubezpieczenia może pojawić się nie tylko określenie “franszyza”, lecz również zapis typu: “ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekroczy…”. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują dodatkowe zniżki w zamian za zgodę na zastosowanie takiej formy udziału własnego, a inne stosują wyższe składki zamiast wprowadzania franszyzy.

Scroll to Top
Przewiń do góry