Franszyza integralna

Termin franszyza oznacza ograniczenie odpowiedzialności ze strony ubezpieczyciela. Stosuje się go głównie w przypadku polis komunikacyjnych. Za to franszyza integralna to najniższa kwota (określana procentowo lub kwotowo), od której firma ubezpieczeniowa bierze na siebie odpowiedzialność za wypłacenie odszkodowania (kwoty potrzebnej do pokrycia kosztów naprawy). Termin ten czasami określa się również jako szkoda minimalna.Poszczególne firmy, dążące do ograniczenia wypłat z tytułu drobnych uszkodzeń zastrzegają, że jeżeli wartość szkody będzie niższa niż kwota franszyzy integralnej, ubezpieczony musi naprawić ją we własnym zakresie. W wyniku takiego zapisu, odszkodowanie poniżej kwoty minimalnej nie zostanie mu wypłacone.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt