Dobrowolne ubezpieczenia

Grupa umów ubezpieczeniowych, których zawarcie jest zależne tylko i wyłącznie od decyzji (woli) ubezpieczającego. Ich przeciwieństwem są ubezpieczenia obowiązkowe, których nieposiadanie może podlegać karze. Podział ten reguluje ustawa z dn. 28 lipca 1990 o działalności ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia dobrowolne dotyczą różnych rodzajów ryzyka. Wśród nich można wymienić m.in.

  • polisy na życie,
  • zdrowotne i chorobowe,
  • turystyczne,
  • rolne,
  • mieszkaniowe (ogniowe, kradzieżowe, itd.),
  • wypadkowe i chorobowe,
  • OC ,
  • ochrony prawnej,
  • techniczne.
Scroll to Top
Przewiń do góry