Dewastacja

W ubezpieczeniach jest to celowe, bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie mienia objętego polisą ubezpieczeniową przez osoby trzecie. Może dotyczyć spowodowania szkody na ruchomościach, elementach stałych oraz murach.
W dokładniejszym ujęciu, dewastacja może być postrzegana w różny sposób w zależności od ubezpieczyciela. Dlatego niekiedy polisa obejmuje tylko zniszczenia powstałe podczas włamania lub jego próby, podczas gdy w innych firmach jej zakres jest rozszerzony także o sytuacje, w których coś zostało zniszczone z powodu agresywnych lub bezmyślnych zachowań, bez zamiaru włamania (np. stłuczenie szyby, pomalowanie murów, uszkodzenie bramy, itd.).

Scroll to Top
Przewiń do góry