Dewastacja

W ubezpieczeniach jest to celowe, bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie mienia objętego polisą ubezpieczeniową przez osoby trzecie. Może dotyczyć spowodowania szkody na ruchomościach, elementach stałych oraz murach.W dokładniejszym ujęciu, dewastacja może być postrzegana w różny sposób w zależności od ubezpieczyciela. Dlatego niekiedy polisa obejmuje tylko zniszczenia powstałe podczas włamania lub jego próby, podczas gdy w innych firmach jej zakres jest rozszerzony także o sytuacje, w których coś zostało zniszczone z powodu agresywnych lub bezmyślnych zachowań, bez zamiaru włamania (np. stłuczenie szyby, pomalowanie murów, uszkodzenie bramy, itd.).

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt