Cesjonariusz

Osoba lub instytucja, która w wyniku cesji zostaje upoważniona do odbioru określonych świadczeń wynikających z zawarcia umowy ubezpieczenia. Prawa te są przekazywane cesjonariuszowi przez cedenta, czyli osobę lub firmę, która podpisała umowę (ubezpieczonego).Zazwyczaj przedmiotem takich wierzytelności jest odszkodowanie lub świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego. Rolę cesjonariusza pełnią najczęściej banki lub firmy leasingowe, które traktują to jako skuteczną formę zabezpieczenia. W ten sposób, w razie wystąpienia czynników utrudniających klientowi terminową spłatę, instytucje te mogą odzyskać należne zobowiązania (lub ich część) na podstawie cesji.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt