Cesja ubezpieczenia

Umowa polegająca na zobowiązaniu ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania na rzecz danego podmiotu albo osoby trzeciej. Takie zastrzeżenie spotyka się zazwyczaj w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, np. ubezpieczenia domu czy AC (Autocasco).Umowy cesji mogą wymagać instytucje udzielające kredytu lub pożyczki, najczęściej są to banki lub leasingodawcy (określani jako cesjonariusze). Przykładowo, w razie kradzieży auta, całkowite lub częściowe odszkodowanie od ubezpieczyciela, trafi właśnie do nich.Cesję można ustanowić zarówno w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, jak i już podczas jej trwania (składając stosowny wniosek).

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt