Cesja ubezpieczenia

Umowa polegająca na zobowiązaniu ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania na rzecz danego podmiotu albo osoby trzeciej. Takie zastrzeżenie spotyka się zazwyczaj w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, np. ubezpieczenia domu czy AC (Autocasco).
Umowy cesji mogą wymagać instytucje udzielające kredytu lub pożyczki, najczęściej są to banki lub leasingodawcy (określani jako cesjonariusze). Przykładowo, w razie kradzieży auta, całkowite lub częściowe odszkodowanie od ubezpieczyciela, trafi właśnie do nich.
Cesję można ustanowić zarówno w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, jak i już podczas jej trwania (składając stosowny wniosek).

Scroll to Top
Przewiń do góry