Certyfikat ubezpieczenia

Dokument, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia. Może być przesłany przez towarzystwo ubezpieczeniowe drogą tradycyjną lub elektroniczną. Jednak jego posiadanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem polisy, ponieważ certyfikat pełni rolę czasowego dowodu ubezpieczenia.
Przydaje się np. w trakcie kontroli drogowej, kiedy to wymagane jest okazanie aktualnej polisy OC. Zazwyczaj certyfikat zawiera takie informacje, jak: rodzaj ubezpieczenia, okres obowiązywania polisy, nazwa firmy ubezpieczeniowej, z którą zawarto umowę, wysokość składki i suma gwarancyjna ubezpieczenia, oraz dane właściciela pojazdu.

Scroll to Top
Przewiń do góry