Cedent

Osoba fizyczna lub instytucja, która przepisuje swoje prawa na rzecz osoby trzeciej. W branży ubezpieczeniowej cedentem jest strona biorąca udział w cesji przy ubezpieczaniu kredytu hipotecznego. W wyniku tego, jej prawa związane z korzystaniem z polisy zostają przeniesione na towarzystwo ubezpieczeniowe (cesjonariusza).
Oznacza to, że w razie powstania zdarzenia np. zniszczenia budynku, koszty spłaty wobec banku ponosi cesjonariusz. Cesja może być przeprowadzona zarówno pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem, jak i pomiędzy dwoma różnymi ubezpieczycielami.

Scroll to Top
Przewiń do góry