Cedent

Osoba fizyczna lub instytucja, która przepisuje swoje prawa na rzecz osoby trzeciej. W branży ubezpieczeniowej cedentem jest strona biorąca udział w cesji przy ubezpieczaniu kredytu hipotecznego. W wyniku tego, jej prawa związane z korzystaniem z polisy zostają przeniesione na towarzystwo ubezpieczeniowe (cesjonariusza).Oznacza to, że w razie powstania zdarzenia np. zniszczenia budynku, koszty spłaty wobec banku ponosi cesjonariusz. Cesja może być przeprowadzona zarówno pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem, jak i pomiędzy dwoma różnymi ubezpieczycielami.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt