Casco

Majątkowe ubezpieczenie środków transportu, ich wyposażenia, oraz/lub ładunku. Obejmuje różne rodzaje szkód, m.in. spalenie, rozbicie, czynniki trzecie, akty wandalizmu, czy kradzież. Koszt składki takiego ubezpieczenia będzie uzależniony od zakresu ochrony, jaki obejmuje.
Najpopularniejszym typem ubezpieczenia casco jest bez wątpienia nieobowiązkowe autocasco (AC). Korzystając z autocasco, osoba ubezpieczona może uzyskać odszkodowanie w sytuacjach, w których np. sama będzie sprawcą zdarzenia, albo kiedy jej pojazd zostanie skradziony lub zniszczony.

Scroll to Top