Budynek

Obiekt posiadający fundamenty, trwale związany z gruntem. Oprócz tego, musi mieć dach oraz przegrody budowlane wydzielające go z przestrzeni. Właściciel może ubezpieczyć budynek (np. przed całkowitą utratą nieruchomości lub częściową utratą mienia) znajdujący się dopiero na etapie budowy oraz taki, który jest już zamieszkany (w takim przypadku stosowany jest inny przedmiot ubezpieczenia).Zależnie od przeznaczenia, wyróżnia się budynki mieszkalne, przemysłowe, biurowe handlowo-usługowe, oświaty, sportowe, kultury i nauki, szpitale i budynki opieki zdrowotnej, produkcyjne, gospodarcze dla rolnictwa, oraz inne budynki niemieszkalne.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt