Budynek

Obiekt posiadający fundamenty, trwale związany z gruntem. Oprócz tego, musi mieć dach oraz przegrody budowlane wydzielające go z przestrzeni. Właściciel może ubezpieczyć budynek (np. przed całkowitą utratą nieruchomości lub częściową utratą mienia) znajdujący się dopiero na etapie budowy oraz taki, który jest już zamieszkany (w takim przypadku stosowany jest inny przedmiot ubezpieczenia).
Zależnie od przeznaczenia, wyróżnia się budynki mieszkalne, przemysłowe, biurowe handlowo-usługowe, oświaty, sportowe, kultury i nauki, szpitale i budynki opieki zdrowotnej, produkcyjne, gospodarcze dla rolnictwa, oraz inne budynki niemieszkalne.

Scroll to Top
Przewiń do góry