Broker Ubezpieczeniowy

Osoba lub firma będąca pośrednikiem ubezpieczeniowym podmiotu, od którego otrzymała pełnomocnictwo. Aby prowadzić taką formę działalności, trzeba uzyskać specjalne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.
Do zadań brokera należy m.in. przygotowanie programu ubezpieczeniowego odpowiadającego potrzebom klienta, a następnie zebranie ofert firm ubezpieczeniowych i sporządzenie dla nich rekomendacji. W przypadku wystąpienia szkody, czuwa także nad prawidłowym przebiegiem procesu, którego celem jest wypłata odszkodowania. Wynagrodzenie brokera wypłaca ubezpieczyciel w chwili podpisania umowy i opłacenia składki przez osobę ubezpieczoną.

Scroll to Top
Przewiń do góry