Bonus Malus (BM)

System obniżek i podwyżek, pozwalający na określenie klasy taryfowej kierowcy i wyliczenie składki ubezpieczenia. Jest uzależniony od dotychczasowej szkodowości osoby ubezpieczonej (tzw. historii szkodowości).
Bonus malus nie jest ustalany przez ustawodawcę, a indywidualnie, przez konkretną firmę ubezpieczeniową. Dlatego każde towarzystwo przyznaje te wartości według własnych zasad. Zazwyczaj za każdy rok jazdy bez szkód, kierowcy przysługuje zniżka (najczęściej 10%), za to w przypadku wyrządzenia szkody kwota składki ulega podwyższeniu.

Scroll to Top