Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS)

Rozwiązanie, które upraszcza i przyspiesza procedurę uzyskania odszkodowania lub naprawy pojazdu z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. Wszystkie formalności, czyli kontrola dokumentacji, proces rozpatrzenia zgłoszenia oraz wypłata odszkodowania w BLS, są załatwiane przez ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.
Z tego rozwiązania można skorzystać spełniając określone warunki, m.in. ubezpieczyciel sprawcy i poszkodowanego muszą należeć do systemu BLS, a zdarzenie powinno mieć miejsce na terenie Polski z udziałem nie więcej niż dwóch pojazdów, z brakiem szkód na osobach (jedynie na mieniu).

Scroll to Top
Przewiń do góry