Beneficjent

Osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zdolność prawną, którą wskazano w umowie, uprawniona do pozyskiwania świadczeń z tytułu polisy na życie po śmierci ubezpieczonego. Oznacza to, że beneficjent otrzymuje wypłatę odszkodowania/świadczenia zgodnie z wolą ubezpieczonego, która została wyrażona w ramach podpisanej umowy.Beneficjenta określa się również mianem osoby uposażonej lub uprawnionej. Jego funkcję może pełnić dowolna, wybrana przez ubezpieczonego osoba, bez względu na stopień pokrewieństwa. Jednak w zdecydowanej większości przypadków będą to najbliżsi członkowie rodziny.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt