Beneficjent

Osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zdolność prawną, którą wskazano w umowie, uprawniona do pozyskiwania świadczeń z tytułu polisy na życie po śmierci ubezpieczonego. Oznacza to, że beneficjent otrzymuje wypłatę odszkodowania/świadczenia zgodnie z wolą ubezpieczonego, która została wyrażona w ramach podpisanej umowy.
Beneficjenta określa się również mianem osoby uposażonej lub uprawnionej. Jego funkcję może pełnić dowolna, wybrana przez ubezpieczonego osoba, bez względu na stopień pokrewieństwa. Jednak w zdecydowanej większości przypadków będą to najbliżsi członkowie rodziny.

Scroll to Top
Przewiń do góry