Automatyczne wznowienie

Automatyczne przedłużenie polisy OC bez zaangażowania ze strony ubezpieczającego. Dzięki temu nie trzeba każdorazowo zgłaszać chęci kontynuowania OC w kolejnych latach. Firma ubezpieczeniowa musi powiadomić klienta o automatycznym przedłużeniu najpóźniej 14 dni przed datą odnowienia polisy. Wówczas ubezpieczający jest zobowiązany do terminowego opłacenia składki. W przypadku zbycia pojazdu, OC nie zostanie przedłużone automatycznie.Ubezpieczający ma prawo do zablokowania automatycznego wznowienia. Wystarczy, że wypowie dotychczasową umowę najpóźniej dzień przed końcem okresu, na który została zawarta.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt