Alokacja składki

Część składki ubezpieczenia, która w ramach porozumienia z klientem, będzie inwestowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Celem alokacji jest uzyskanie dla osoby ubezpieczonej jak największych korzyści finansowych. Jako pojęcie ekonomiczne oznacza rozkład środków na różne cele – w przypadku ubezpieczeń, takim celem będzie ich reinwestycja.
Towarzystwo ubezpieczeniowe analizuje dostępne opcje, czyli podmioty, do których może trafić składka, aby dobrać jak najlepsze, możliwe rozwiązanie. W ten sposób minimalizuje ryzyko straty dla osoby ubezpieczającej.

Scroll to Top